APPORTERINGSTRÄNING, 19 SEPTEMBER 2007

 1, 2

 

Lhine myser i mitt knä tillsammans med "äckelanden".

 

Lhine har hittat en kråka i buskarna.

 

Mera mys.

 

Gullungen 5 1/2 månad gammal.

 

 

Stäng fönster

1, 2