THYRA BYGGER BO, 15 MARS 2007

 

 

I den här sandlådan, ute på gården, har Thyra tänkt att hon och valparna ska bo.

 

Stäng fönster