APPORTERINGSTRÄNING, 3 JANUARI 2007

 

 

Thyra och Virus får titta på när mamma lägger ut ett sök.

 

Det här hittade Thyra idag.

 

 

Stäng fönster